مسجد شهید بهشتی ره

گزارش تصویری و صوتی مراسم شب پنجم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱