مسجد شهید بهشتی ره

مراسم قرائت دعای ندبه

حجت الاسلام صدهزاری

حاج مجتبی باقری

جمعه ۲۸ مردادماه ۱۴۰۱

شروع مراسم از ساعت ۶:۳۰ صبح