گزارش تصویری مراسم شب چهارم محرم ۱۴۰۱

قبل
بعدی

سینه زنی زمینه - سلطان علی (ع) قرآن علی (ع)