مسجد شهید بهشتی ره

گزارش تصویری و صوتی مراسم شب سوم ایّام فاطمیه پنجشنبه مورخه ۱۴۰۱/۱۰/۱۷