مراسم قرائت دعای ندبه به نیت فرج حضرت صاحب الزمان در مسجد شهید بهشتی ره

---------------------------------------------

سخنران:

استاد شیخ مصطفی امینی خواه

مداح:

حاج علی مهدوی نژاد

جمعه ۷ مهرماه ۱۴۰۲ 
شروع مراسم از ساعت ۶:۳۰ صبح